expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Thursday, 28 June 2012

Mata Pelajaran/ kursus/ kertas: Bahasa Melayu /Kod: PM1311P1

Senarai Tajuk dan Isi Kandungan :

Bab 1 : Sejarah Bahasa Melayu


 • Pengenalan
 • Asal-usul bahasa Melayu
 • Perkembangan Bahasa Melayu
Bab 2 : Bahasa dan fenomena bahasa

 • Konsep dan takrif bahasa
 • Ciri bahasa
 • Fungsi bahasa

Bab 3 : Fonetik dan fonologi

 • Pengenalan Fonetik dan fonologi
 • Bidang-bidang fonetik
 • Organ pertuturan manusia
 • Bunyi bahassa
 • Fonem Bahasa Melayu
 • Prosidi dan suprasegmental

No comments:

Post a Comment