expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Saturday, 12 November 2016

SJH3133 : Penyelidikan Kajian Tindakan

JENIS REKABENTUK PENYELIDIKAN


KAJIAN ETNOGRAFI


KAJIAN KES


KAJIAN KUANTITAIF


PENYELIDIKAN KUALITATIF


PERBEZAAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF


TUTORIAL KUMPULAN 1


TUTORIAL KUMPULAN 3


TUTORIAL KUMPULAN 4


TUTORIAL TAJUK 4


BAB 6


BAB 12-KAJIAN TINDAKAN


JENIS PENYELIDIKAN PENILAIAN


JENIS REKABENTUK PENYELIDIKAN


MENTAFSIRKAN DATA PENYELIDIKAN TINDAKAN


EDU3073 : Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH & INTERVENSI


TERAPI BERCERITA


TERAPI SENI


TERAPI MUZIK


TERAPI BIBLIO


TEORI REBT


KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING 2


TERAPI SENI 2


Semester 7Senarai Nota di peringkat PISMP Semester 7, 2016 adalah seperti berikut :

Friday, 13 May 2016

SJH3113 : Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbasiyah

BAB 2- ZAMAN JAHILIYAH


BAB 3 - ZAMAN NABI MUHAMMAD


BAB 4 - ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN


BAB 5 - KERAJAAN BANI UMAYAH 1


BAB 5 - KERAJAAN BANI UMAYAH 2


BAB 5 - KERAJAAN BANI UMAYAH 3


BAB 6 - DAULAH UMAIYAH DI ANDALUSIA


BAB 7 - DAULAH ABBASIYAH


BAB 8 - SUMBANGAN SEJARAH ISLAM TERHADAP MALASYIA


BAB 8 - SUMBANGAN SEJARAH ISLAM TERHADAP MALAYSIA


Soalan Ramalan

BAHAGIAN A (60 Markah)


BAHAGIAN B (40 MARKAH)


REVOLUSI PERANCIS


SOALAN 3


SOALAN 4