expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Saturday, 13 May 2017

EDU 3093 : Guru dan Cabaran Semasa


2.TEORI KAUNSELING KERJAYA


3.ISU DAN CABARAN SEMASA


4.PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN


5.PILLAR OF EDUCATION


6.GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN


7.PENGARUH TEKNLOGI MAKLUMAT


8.GEJALA SOSIAL


9.TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN


10.KOLABORASI DAN MUSYAWARAH


11.TEKANAN EMOSI DALAM KALANG...


12.LANGKAH PENGURUSAN TEKANAN...


13.INOVASI DAN PERUBAHAN DALA...


14.INOVASI DALAM PENDIDIKAN


15.INOVASI DALAM PENDIDIKAN 3


16.STRATEGI PENGURUSAN INOVASI


17.STRATEGI PENGURUSAN PERUBAHAN INOVASI


Friday, 12 May 2017

EDU3083 : Asas Kepemimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru

1.INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN


2.PENYALAHGUNAAN WANG DAN MASA DI SEKOLAH


3.PENYALAHGUNAAN MASA DAN KEWANGAN


4.PEMIMPIN YANG DISANJUNG


5.SIAPAKAH GURU


6.ISU-ISU GURU MELANGGAR ETIKA


7.KEPEMIMPINAN GURU


8.FAKTOR PENTING YANG MENYOKONG PERKEMBANGAN GURU PADA SETIAP PERINGKA


9.KOLABORASI DAN MUSYAWARAH


10.CADANGAN BAGI GURU YANG GAGAL MEMATUHI ETIKA AKAUNTABILITI


11.TUTORIAL 12


SJH3153 : Kajian Penyelidikan Tindakan 2

1.APLIKASI KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF MODEL TEAM ASSITED INDIVIDUAL


2.KAEDAH NYANYIAN DAN VIDEO ANIMASI UNTUK MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID


3.PENGGUNAAN BUKU REKOD RUKUN NEGARA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENG


4.PENGGUNAAN DAMNESIA MEMBANTU MURID MENGINGAT NAMA NEGERI-NEGERI DI M


5.“HIDE & SEEN” DALAM MENGINGAT ASAL USUL NAMA-NAMA NEGERI DI MALAYSIA


6.PENGGUNAAN TEKNIK PETA MINDA DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN DAYA INGATAN


7.PENGGUNAAN KAD BERGAMBAR DAN KATA KUNCI SEJARAH...


8.PENGGUNAAN KATA KUNCI BAGI MENGINGAT FAKTA DALAM MATA PELAJARAN


9.MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID MENGINGAT FAKTA SEJARAH MENGGUNAKAN DE...


10.PENGGUNAAN TEKNIK DEDE, ingat! DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PEN...


11.TEKNIK ASK DB PETA MINDA BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM ...


12.ANALOGI STRAW PERPADUAN DALAM TAJUK FUNGSI YANG DIPERTUAN AGONG SEB...


13.KAEDAH LATIH TUBI MENGGUNAKAN GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN ...


14.APLIKASI PEMBELAJARAN INKUIRI PENEMUAN ‘MINDA SAYA’ UNTUK MENGUASAI...


16.TANGRAM D’DAKJI MENINGKATKAN PRESTASI DAN MINAT MURID DALAM TAJUK...


17.TEKNIK ‘NOPO’ DALAM PENGUASAAN KEMAHIRAN MENGINGAT FAKTA SEJARAH ...


18.APLIKASI BEDAK DALAM MEMAHAMI MAKNA WARNA DAN LAMBANG JALUR GEMILANG...


SJH 3143 : Perkembangan Perlembagaan Malaysia

1.PERKEMBANGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA


2.HUKUM KANUN MELAKA


3.CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN MALAYSIA


4.KEPENTGN PERLEMBAGAAN MALAYSIA


5.UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA


6.UNDANG-UNDANG KEDAH


7.HUKUM KANUN MELAKA


4.UNDANG-UNDANG 99 PERAK


7.NNS DAN NNM SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA


Semester 8

Senarai Nota di Peringkat PISMP Semester 8, 2017 adalah seperti berikut :
1. EDU3083 : Asas Kepemimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru

2. EDU3093 : Guru Dan Cabaran Semasa

3. SJH3143 : Perkembangan Perlembagaan Malaysia

4. SJH3153 : Kajian Penyelidikan Tindakan 2

Saturday, 12 November 2016

SJH3133 : Penyelidikan Kajian Tindakan

JENIS REKABENTUK PENYELIDIKAN


KAJIAN ETNOGRAFI


KAJIAN KES


KAJIAN KUANTITAIF


PENYELIDIKAN KUALITATIF


PERBEZAAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF


TUTORIAL KUMPULAN 1


TUTORIAL KUMPULAN 3


TUTORIAL KUMPULAN 4


TUTORIAL TAJUK 4


BAB 6


BAB 12-KAJIAN TINDAKAN


JENIS PENYELIDIKAN PENILAIAN


JENIS REKABENTUK PENYELIDIKAN


MENTAFSIRKAN DATA PENYELIDIKAN TINDAKAN


EDU3073 : Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH & INTERVENSI


TERAPI BERCERITA


TERAPI SENI


TERAPI MUZIK


TERAPI BIBLIO


TEORI REBT


KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING 2


TERAPI SENI 2