expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Monday, 25 June 2012

Mata Pelajaran / Kursus / Kertas: Sejarah Sosioekonomi Malaysia Sehingga 1970 / Kod: SJH 1102


Senarai Tajuk dan Isi Kandungan :

Ekonomi Zaman Tradisional

Maritim:
 

• Kerajaan-kerajaan awal maritim (Srivijaya, Kedah, Melaka, Johor)                                            • Pusat pengumpulan barangan (feeder point)

Bincangkan ciri-ciri Kerajaan Agraria

• Struktur ekonomi pertanian tradisi
 

• Pertanian pindah/tetap

 
Ekonomi Zaman Tradisional
(sambungan)

Agraria
 

• Pemungutan hasil hutan
• Perikanan dan hasil-hasil laut
• Peranan Orang Tempatan
 
• Orang Asli
• Orang Laut
 
• Pembesar
• Pemerintah
• Peranan Pedagang Nusantara


Transisi Ekonomi Tradisi kepada Ekonomi Kapitalis

Pengambilan Pulau Pinang Dan Kesannya Ke atas Ekonomi Kedah
 
 
Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku dalam perkembangan sosioekonomi Malaysia sehingga 1970

Transisi Ekonomi Tradisi kepada Ekonomi Kapitalis 

• Negeri-negeri Selat dan berpindahnya penguasaan ekonomi Orang Melayu Nusantara
 
 
• Migrasi
 
 
Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku dalam perkembangan sosioekonomi Malaysia sehingga 1970

Transisi Ekonomi Tradisi kepada Ekonomi Kapitalis

Perladangan
 
 
Kesan Ekonomi Kapitalis
:
 
• Perkembangan infrastruktur
 
• Perkembangan bandar
  

Transisi Ekonomi Tradisi kepada Ekonomi Kapitalis 

• Perlombongan bijih timah dan kesannya
 
• Perusahaan getah
 

Kesan Ekonomi Kapitalis :

• Pos dan telegraf
 
• Perindustrian
 
• Permodalan
 

Mengkaji sumbangan pelbagai pihak dalam proses perkembangan sosioekonomi Malaysia sehingga 1970

Kesan Ekonomi Kapitalis :

Import-eksport
 
• Perburuhan
 
• Kongsi Gelap
 

Mengkaji sumbangan pelbagai pihak dalam proses perkembangan sosioekonomi Malaysia sehingga 1970 

Ekonomi Selepas Perang Dunia Kedua 

• Ekonomi Zaman Jepun
 
• Rancangan pemulihan ekonomi selepas perang
 
- Perlombongan
 

Menganalisis sejarah perkembangan ekonomi Malaysia daripada zaman tradisional sehingga pengenalan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 

Ekonomi Selepas Perang Dunia Kedua 

- Pertanian dan perladangan
- Perusahaan dan perindustrian
• Rancangan Ekonomi Lima Tahun
- Rancangan Lima Tahun Tahap I (1955-1959)
Ekonomi Selepas Perang Dunia Kedua 

Rancangan Lima Tahun
 
Tahap II (1960-1964)
 
Aspek Kemasyarakatan
 

• Struktur masyarakat tradisional
 
- Masyarakat Melayu tradisional
 

Aspek Kemasyarakatan

• Struktur masyarakat tradisional
 
- Masyarakat peranakan

Menjelaskan struktur masyarakat Malaysia dan kesungguhan kerajaan dalam memupuk perpaduan kaum 

Aspek Kemasyarakatan 

• Struktur masyarakat moden
- Kemunculan masyarakat majmuk
 
Menjelaskan struktur masyarakat Malaysia dan kesungguhan kerajaan dalam memupuk perpaduan kaum
  
 
Integrasi Ekonomi Dan Perpaduan Kaum
• Hubungan kaum dan masalah perpaduan
 

• Strategi pemantapan perpaduan 
- Dasar-dasar pendidikan
- Dasar Ekonomi Baru (DEB)
- Dasar kebudayaan kebangsaan

Nota seterusnya >>> Kerajaan Agraria & Maritim
No comments:

Post a Comment