expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Friday, 12 May 2017

SJH3153 : Kajian Penyelidikan Tindakan 2

1.APLIKASI KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF MODEL TEAM ASSITED INDIVIDUAL


2.KAEDAH NYANYIAN DAN VIDEO ANIMASI UNTUK MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID


3.PENGGUNAAN BUKU REKOD RUKUN NEGARA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENG


4.PENGGUNAAN DAMNESIA MEMBANTU MURID MENGINGAT NAMA NEGERI-NEGERI DI M


5.“HIDE & SEEN” DALAM MENGINGAT ASAL USUL NAMA-NAMA NEGERI DI MALAYSIA


6.PENGGUNAAN TEKNIK PETA MINDA DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN DAYA INGATAN


7.PENGGUNAAN KAD BERGAMBAR DAN KATA KUNCI SEJARAH...


8.PENGGUNAAN KATA KUNCI BAGI MENGINGAT FAKTA DALAM MATA PELAJARAN


9.MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID MENGINGAT FAKTA SEJARAH MENGGUNAKAN DE...


10.PENGGUNAAN TEKNIK DEDE, ingat! DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PEN...


11.TEKNIK ASK DB PETA MINDA BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM ...


12.ANALOGI STRAW PERPADUAN DALAM TAJUK FUNGSI YANG DIPERTUAN AGONG SEB...


13.KAEDAH LATIH TUBI MENGGUNAKAN GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN ...


14.APLIKASI PEMBELAJARAN INKUIRI PENEMUAN ‘MINDA SAYA’ UNTUK MENGUASAI...


16.TANGRAM D’DAKJI MENINGKATKAN PRESTASI DAN MINAT MURID DALAM TAJUK...


17.TEKNIK ‘NOPO’ DALAM PENGUASAAN KEMAHIRAN MENGINGAT FAKTA SEJARAH ...


18.APLIKASI BEDAK DALAM MEMAHAMI MAKNA WARNA DAN LAMBANG JALUR GEMILANG...


No comments:

Post a Comment